عکاسی فرمالیته در استانبول

۱۴۰۰-۰۵-۲۴
فرمالیته در ترکیه

فرمالیته عروسی در ترکیه

فرمالیته عروسی، مراسمی ساده است که قبل از عروسی برگزار می شود تا زیباترین عکسها از عروس و داماد گرفته شود. برگزاری فرمالیته به زوجهای جوان […]