برنامه ریز سمینار

۱۳۹۹-۰۱-۱۰
ایونت پلنر

ایونت پلنر کیست؟

با ایونت پلنر بیشتر آشنا شوید! اگر قصد برگزاری یک رویداد بزرگ مثل همایش یا سمینار را دارید، می توانید برای مدیریت بهتر کارها و هماهنگی […]