عروسی کرونایی

۱۳۹۹-۰۳-۰۲
عروسی در ایام کرونا

چطور عروسی بگیریم ولی کرونا نگیریم؟

دوست دارید بدانید چطور عروسی بگیریم ولی کرونا نگیریم؟ پس این نوشته را بخوانید! درست است که در ایام قرنطینه و حضور کرونا، حسابی حرص خوردیم […]