برگزاری وبینار

۱۳۹۹-۰۴-۳۰
برگزاری وبینار با ایسمینار

آموزش برگزاری وبینار با پلتفرم ای سمینار

راهنمای مرحله به مرحله برگزاری وبینار با پلتفرم ای سمینار وبینار به سمینارهای آنلاین گفته می شود که بدون نیاز به مکان، پذیرایی و… می توانید […]
۱۳۹۹-۰۱-۲۷
برگزاری وبینار

مزایای برگزاری وبینار در ایام کرونا!

چگونه وبینار برگزار کنیم؟ یکی از موثرترین ابزارها برای برندسازی و بازاریابی، برگزاری همایش، سمینار، کنفرانس، کارگاه و دیگر مدلهای رویدادها است. در حال حاضر، به […]